Saltar al contenido

O mío articlo “S’ha feito de nuei” en aragonés

20/05/2013

‘S’ha feito de nuei”

Por Nieves Ibeas, portiaboz de Chunta Aragonesista en as Cortes d’Aragón

S’ha feito de nuei ta l’aragonés e ta o catalán d’Aragón. O PP e o PAR han consumato a suya sinconisión e ayer apreboron en as Cortes o reparo, u millor dito, a zircunduzión de facto d’a Lei de Luengas de 2009 que reconoxeba l’aragonés e o catalán como luengas propias orichinals e istoricas d’Aragón.

Á partir d’agora, seguntes iste nuebo testo legal, o que esistirá en Aragón, antimás d’o castellano son, como poco, dos idiomas que no sé guaire bien cómo calificar dende un minimo respeto á o rigor zientifico: ‘luenga aragonesa propia d’as arias pirinenca e prepirinenca’ e ‘luenga aragonesa propia de l’aria oriental’, cualos acronimos, LAPAPYP e LAPAO, han engaronato ista semanada os retes sozials de comentarios entre endinatos e chuzons.

Ta forro, a cosa no atura en istas dos nuebas ‘luengas’, sino que, como tamién lis ne reconoxen modalidaz lingüisticas, ístas podrán estar denominatas en cada monezipio (¡!) d’utilizazión istorica predominán «de traza coderén con o suyo chentilizio local u nombre istorico u tradizional». Caldrá, de seguras, espezificar latitú e lonchitú ta localizar cada una d’ellas adecuatamén con o GPS u desembolicar bella aplicazión ta sueltos que nos ne baiga albirtiendo en os nuestros desplazamientos.

Fa bellas añadas, o PP e o PAR no teneban reparos en nombrar á l’aragonés e á o catalán, e puede que bi aiga encara qui se piense que iste cambeo se debe á bella mena de debate u reflesión lingüistica u filolochica internos. Aclaro dende aquí que s’entiboca. A suya unica estratechia ye fer petar l’aragonés e o catalán ta esmicazar-los, embrecando á ra ziudadanía e as entidaz locals en a suya identificazión e posterior denominazión, e clabando a puñalata zaguera á una e atra en Aragón ta ausidir a nuestra reyalidá trilingüe. Buscan os reutos eleutorals que l’han bisto á l’ocurrenzia de dixar de nombrar o catalán como tal.

Ye una situazión tan surreyalista que poderba fer-nos arredir, profes, si no fuera una cosa tan seria e que afeuta á ra istoria e dinidá d’iste país. Os partius que sustienen á o Gubierno d’Aragón patioron ayer os dreitos de mils de fabladors, ziudadanos e ziudadanas aragoneses que no’n yeran menos por fablar catalán, igual como no’n serán más porque se rebaltiza a suya luenga materna  «aragonés de l’Aragón oriental».

E respeuto á l’aragonés, luenga pribatiba d’Aragón, d’a que ebanos d’estar argüellosos, e que ya yera en grieu risque, cuan siga luenga muerta ya no será luenga de garra chen, pero os responsables d’ixo serán tanto os que se fan contentos d’ista nueba lei como os que s’han callato asperando o momento ta sacar-ne esquimen, tamién ellos, en ista nueba etapa.

‘S’ha feito de nuei’. Mientres bi n’aiga qui disprezien, esfrazen u direutamén nieguen que se fabla aragonés e catalán en o nuestro país, no amanixerá pas. No tot ye perdito, anque quizau ta maitín, como diziba atra canta, siga tardi.

No comments yet

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: